Friday, January 11, 2008

Joseph Rock's map of Nujiang, 1920s


59, originally uploaded by jiulong.

For larger size click here:


Tjonson = Gongshan
Champutang = Bingzhongluo
Tjonatong = Qiunatong
Bahang = Baihanluo

No comments: