Tuesday, June 12, 2007

Climbing the Cangshan mountain ridge, Dali, Yunnan, 1991

No comments: