Thursday, November 30, 2006

Lama at Sanyanlong, Jiulong


Lama at Sanyanlong, Jiulong, originally uploaded by jiulong.

Scanned from a negative

No comments: