Tuesday, January 17, 2006

Joseph Rock in Lijiang, 1925


Joseph Rock in Lijiang, 1925, originally uploaded by jiulong.

No comments: